ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรดน้ำขอพรพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ร่วมรดน้ำขอพรพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม