ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 “สานสัมพันธ์น้องพี่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” สำหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ภายในงานมีอาหารพร้อมเครื่องดื่มซึ่งทางคณะจัดเลี้ยงนักศึกษา การออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา พร้อมทั้งการแสดงความสามารถของนักศึกษา ตัวแทนสาขาวิชา การจับสลากของขวัญรางวัล โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญรางวัลจาก ผู้บริหารและคณาจารย์ ซึ่งในระหว่างกิจกรรม มีการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน จัดขึ้น ณ บริเวณหน้าอาคารฉะไกรน้อยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 29 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม