ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม

ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยรับใช้สังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการอบรม และให้การต้อนรับ ผศ.ดร.รวิภา ยงประยูร วิทยากร จากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (ซึ่งเป็นผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการจากผลงานรับใช้สังคม “คนแรก” ของประเทศไทย) ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม