ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร”

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีเปิดนิทรรศการ “จากอยุธยาราชธานี ถึงพริบพรีเมืองเพชร” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บุหงา วัฒนะ อดีตอธิการบดีสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานจิตรกรรมของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์ ทวีกาญจน์ ที่มีการสร้างสรรค์ผลงาน โดยได้รับแรงบันดาลใจจากความผูกพันกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 60 รูป เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ จำนวน 72 คน ณ หอศิลป์แห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม) โดยเปิดให้เข้าชมนิทรรศการทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันเสาร์ที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม