ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมเฝ้าระวังการติดต่อโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าโดยการนำของ ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม ได้ดำเนินการให้ครูเวรเฝ้าระวังและให้นักเรียนใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าโรงเรียน เพื่อให้เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่า ณ โรงเรียนสาธิตมัธยม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม