ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมเป็นเกียรติจัดกิจกรรมต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเกียรติจัดกิจกรรมต้อนรับคณะเยาวชนชายแดนใต้ ตามโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่ 33 ณ เรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม