ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายหญิง) นางสาวธิดารัตน์ สุภาพิชิต และนายธัชพล ปรางบาง ผ่านเข้ารอบ 5 คนสุดท้าย การประกวดทูตวัฒนธรรม (ฝ่ายชาย) ในการประกวดทูตวัฒนธรรมเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ รางวัลการแข่งขันกีฬา รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬา Esport (PubG) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ร่วม กีฬาเปตองทีมผสม 3 คน ซึ่งการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ จัดขึ้นระหว่าวันที่ 31 มกราคม ถึง 1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งพิธีรับธงเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเจ้าภาพจัดการข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม