ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งขออนุญาตเข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน พร้อมปัญหาอุปสรรคในการพัฒนางานด้านการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแต่ละชั้นปี ณ ห้องประชุม ครม.อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม