ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย

วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เนื่องในวันครบรอบ 472 ปี คล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระศรีสุริโยทัย จัดโดยสำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา และมูลนิธิสมเด็จพระสุริโยทัยในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง ร่วมรำถวายมือ จำนวน 1 ชุด ภายใต้การดูแลของ อาจารย์ ดร.ณรงค์ คุ้มมณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์สมเด็จพระสุริโยทัยที่ได้ทรงเสียสละพระชนม์ชีพเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย จัดขึ้น ณ บริเวณพระเจดีย์ศรีสุริโยทัย ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม