ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561 อาจารย์ ดร.เกษม บำรุงเวช อธิการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้องผู้บริหาร ร่วมรดน้ำขอพร ท่านบุญพันธ์ แขวัฒนะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม