ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง)

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้รับมอบน้ำดื่ม จากบริษัทในเครือ จ.เจริญชัย โฮลดิ้ง (ฮอนด้าอ่างทอง) โดยมี คุณวรรณวิภา อัศวราชันย์ เป็นผู้มอบเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับสิ่งดีๆ กิจกรรมดีๆ ให้กับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้สนับสนุนกิจกรรมกีฬาภายในของคณะ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม