ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 4 สาขา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ร่วมถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคาร 6-7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม