ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

สานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตมัธยม จัดกิจกรรมสานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ได้รับเกียรติจาก ผศ.ปิยะ มีอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมัธยม นำคณะครู อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมร่วมสืบสานวันสำคัญทางพระพุธศาสนา “วันมาฆบูชา” ทำบุญเลี้ยงพระและฟังการบรรยายธรรมจากพระสงฆ์ผู้ถือศีลปฏิบัติโดยแท้จริง และยังถือเป็นการสืบสานทำนุบำรุงศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไป จัดขึ้น ณ ลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิตมัธยม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม