ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ ณ วัดสนามไชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม