ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร ในการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาภาษาอังกฤษ โดยมี อาจารย์ศิรินันท์ นุยภูเขียว พร้อมตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษนำคณาจารย์และนักศึกษาเข้าชมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาพร้อมทั้งบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ในสถานการณ์จริงและเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักศึกษาในการต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม