ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

กิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมครุศาสตร์อยุธยามหาสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันสงกรานต์ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนาเป็นประธาน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส คณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมัธยมเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 500 กว่าคน ณ วัดบรมพุทธาราม โดยกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย ขบวนกลองยาวอัญเชิญพระพุทธรูป พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การประกวดรำวงย้อนยุค การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย การออกร้านจำหน่ายสินค้าและซุ้มการละเล่น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม