ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษากลุ่ม MN TEAM คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ภายใต้การควบคุมทีมโดยอาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ARUBI

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม