ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ITA เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภาคีด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรม เดอะ คาวาริ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมตอบสนองความต้องการของสังคม เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและจังหวัดนำสู่การขับเคลื่อนคุณธรรมและเป็นพื้นที่เรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมในอนาคตได้อย่างเป็นรูปธรรม

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม