ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ประธานคณะกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละฝ่าย เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินงานดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถานวัดไตรตรึง ในการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2562

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม