ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

“จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก”

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาทุนโรงเรียนเครือข่าย งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เรารักษ์เมืองมรดกโลก” ทำความสะอาดทางเท้ารอบรั้วมหาวิทยาลัยและบริเวณสะพาน เทพหมี โดย เก็บขยะ เศษใบไม้ และทำความสะอาดพื้นถนน ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์ และดูแลพื้นที่สาธารณะ ในฐานะมหาวิทยาลัยแห่งเมืองมรดกโลก ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องในวันพุธของทุกสัปดาห์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม