ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา”

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม “333 ปี วัฒนธรรมไทย - เทศ ฝรั่งเศส - อยุธยา” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 33 ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด “จองเปรียงอัคนีบูชา” ณ เวทีกลาง พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม