ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 ผศ.อร่าม ชนะโชติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ร่วมพิธีเปิดงาน SACICT Mobile Gallery 2018 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศซึ่งภายในงานเป็นการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ แสดงผลงานด้านหัตถศิลป์ไทย ภายใต้แนวคิด “Learn, Discovery and Enjoy” เพื่อให้งานหัตถศิลป์ไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม