ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์”

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 15 “115 ปี ศรีอยธยาเกมส์” โดยมี นายทรงพล สุกใส นายกองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563 พร้อมทั้งการประกวดขบวนพาเหรดจากคณะต่างๆ ในรูปแบบ วรรณคดีไทย สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างคณะ และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม