ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ขอแสดงความยินกับนักกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินกับนักกีฬาแบดมินตันคู่ผสม นักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยว นักกีฬาเปตองคู่ชาย ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ "115 ปี ศรีอยุธยาเกมส์ ที่มีการแข่งขันระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมาได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมปราถนา สุขเกษม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาและขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม