ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 และเลือกตั้งตัวแทนสภานักศึกษา ประจำคณะ ภาคปกติ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี มาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครหมายเลข 1 นายวิศรุฒิ แดนตะเคียน สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสังคม ชั้นปีที่ 2 ได้รับเลือกเป็นนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 และผู้สมัครหมายเลข 1 นายธนวัฒน์ เลาะวิถี นักศึกษา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ.2561
  • คณะ/หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม