ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมวางแผนการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว กลุ่มขนมไทยป้ามะลิ ร่วมกับพัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยูธยา โดยมีทีมที่ปรึกษาธุรกิจ คือ อาจารย์ฤดี เสริมชยุต อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ARU-ISC มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม