ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

การจัดทำเจลล้างมือไว้บริการทุกเคาน์เตอร์บริการต่างๆ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำเจลล้างมือแอลกอฮอล์ ในการฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19 ด้วยการจัดทำเจลล้างมือไว้บริการทุกเคาน์เตอร์บริการต่างๆ

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม