ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน ตำบลตรีณรงค์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เพื่อทำ “กิจกรรมสำรวจ (กิจกรรมต้นน้ำ)” ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จำนวน 40 ครัวเรือน โดยเปิดเวทีชาวบ้านร่วมกับผู้นำชุมชน สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและ กิจกรรม “ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้” ประกอบด้วยกิจกรรม (1) ทำน้ำยาล้างจานสูตรผสมไว้ใช้ในครัวเรือน (2) แปลงเกษตรและผักสวนครัวครบวงจร และ (3) ผลิตภัณฑ์ปลาบ่อธรรมชาติครบวงจร ซึ่งได้รับการประสานงานจากนายสิงห์หา ชะนะภัย กำนันตำบลตรีณรงค์ และผู้นำชุมชน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอาทิตย์ที่ 15 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม