ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานลงนามร่วมกับนายเฟซอล พลีบัตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เพื่อให้การสนับสนุนด้านบริการวิชาการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมความร่วมมือของเครือข่ายวิชาการองค์กรภาครัฐเป็นการพัฒนาภายใต้ปรัชญาโครงสร้างหลักประกันในวัยผู้สูงอายุ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัวและอย่างมีความสุข โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของ 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช อาคารบรมพุทธาราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 16 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม