ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19

วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมลดการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุม โดยมีรองคณบดีและประธานหลักสูตร เข้าร่วมเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ โคโรนาไวรัส 2019 หรือ COVID-19 นั้นโดยให้มี การเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่อาจารย์บางท่าน บางสาขายังมีการเรียนการสอนภายในห้องอยู่ (เป็นความสมัครใจของอาจารย์และนักศึกษา) คณบดีสั่งการณ์ให้มีการตรวจเช็คนักศึกษา มีไข้หรือเปล่า ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆ หรือเจลล้างมือ และให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแม่บ้าน ให้ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี และควรป้องกันตัวเองด้วยโดยการใช้หน้ากากอนามัย กินร้อน อาหารปรุงสุกใหม่ สะอาด ไม่กินของแปลก ช้อนเรา แก้วเรา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม