ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 งานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ครม. อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อพิจารณาการพัฒนารายวิชา General Education (GE) โดยมี อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด เป็นประธาน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม