ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 อาจารย์สมเกียรติ แดงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยอาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ชร นักศึกษาชมรม SE-UBI และคุณอรัญญา กรภพกันต์ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจชฎาไท เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม