ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ราชภัฏอยุธยา พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้มีมาตรการดูแลสถานที่เพื่อลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดอาคารและสถานที่ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองสาธารณสุข เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยการนำของ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม