ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน champ และทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน

ระหว่างวันที่ 18 -20 มีนาคม 2563 อาจารย์ฤดี เสริมชยุต รองผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ARUBI พร้อมด้วยทีมที่ปรึกษาธุรกิจ ประกอบด้วย อาจารย์สุวรรณ อาจคงหาญ อาจารย์พวัสส์ อัครพัฒน์กำชัย ผศ.เพ็ญนภา หวังที่ชอบอาจารย์ภาวินีย์ ธนาอนวัช อาจารย์ฉัตรชัย นิยะบุญ อาจารย์สุนันทา คะเนนอก อาจารย์นันทวรรณ จันทร์เพ็ญ ร่วมกับ พัฒนาชุมชนอำเภอพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน champ และทดสอบโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชน ณ กลุ่มชุมชนบ้านต้นสะตือสามต้น หมู่ 4 ตำบลเกาะเรียนอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม