ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดทำ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค)

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มอบ Face Shield (หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค) ให้กับมูลนิธิพุทไธสวรรย์ เอาไว้ใส่ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ สถาบันวิวัยและพัฒนา ร่วมกันทำ Face Shield ณ ห้องสถาบันวิวัยและพัฒนา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม