ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพร้อมด้วย นางทิวาพร ส่งแสง รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและนางสาวสุดาทิพย์ ศุภผล นักวิชาการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ร่วมงานวันสถาปนากรุงศรีอยุธยา ประจำปี พ.ศ.2563 ได้รับเกียรติจาก นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและพระวีรกรรมของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1(พระเจ้าอู่ทอง) องค์ปฐมบรมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา และเป็นการระลึกถึงอดีต 417 ปี แห่งความรุ่งเรืองของกรุงศรีอยุธยา จัดขึ้น ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง)

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 3 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : งานสื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม