ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบเงินบริจาค จากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำเงินที่ได้รับบริจาคจากโครงการสงกรานต์ สานบุญ หยุดเชื้อเพื่อชาติ จำนวนเงิน 25,000 บาท มอบให้กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม