ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

น้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นำโดย รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้นำน้ำดื่ม ARU จำนวน 1,200 ขวด มอบให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดอ่างทอง และในวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนย์อ่างทอง เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ฝึกอบรม ให้บุคลากรส่วนท้องถิ่นของจังหวัดอ่างทอง และหารือในเบื้องต้นกับ อบจ.อ่างทองในการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ศูนย์อ่างทองเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 7 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม