ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562

ในระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนอธิการบดี มอบทุนการศึกษา (ทุนแบบได้เปล่า)ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 92 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 368,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม