ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 แบบออนไลน์ และปรึกษากับคณะกรรมการแต่ละการแข่งขันและประกวดต่างๆ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2563

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม