ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมหารือจัดกิจกรรมในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นายบุญสม อัครธรรมกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ เพื่อหารือเรื่องโครงการบูรณะอนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์ และการจัดกิจกรรมทางวิชาการในวาระ 120 ปีชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมี อาจารย์ทวีเวช อร่ามเรือง กรรมการสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และ นางสาวกรอง ชื่นอารมณ์ จากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมด้วย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมหมื่นจันทราช (ห้อง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม