ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งมอบหนังสือ จำนวน 104 เล่ม และวารสาร จำนวน 234 เล่ม ที่ได้รับบริจาคจากคุณปารีณา จินตนาวงษ์ ให้กับเทศบาลตำบลบางปะอิน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแลเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อนำไปให้บริการในชุมชนท้องถิ่นต่อไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม