ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

จัดทำคลิปวิดีโอ การผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้และกระดาษนิตยสารเก่า

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับอาจารย์สิริวรรณ สมิทธิอาภรณ์ และนักศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดทำคลิปวิดีโอ การผลิตกระถางปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้และกระดาษนิตยสารเก่า เพื่อเผยแพร่ในงานห้องสมุดสีเขียว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม