ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

อบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal)

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 คณะครุศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์โดยผ่านสื่อดิจิทัล “Google Classroom” เพื่อก้าวสู่ชีวิตปกติวิถีใหม่ (New Normal) สำหรับคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของคณะครุศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมี ผศ.ดร.สุวานิตย์ รุ่งราตรี อาจารย์ ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง และ อาจารย์ ดร.ชัยยศ เดชสุระ ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ มีคณาจารย์เข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน จัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม