ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมนายกสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ได้รับเกียรติจาก อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นประธานการประชุม เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม