ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ประชุมตรวจรับซิม TOT

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย รับมอบซิมการ์ดจากผู้บริหาร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 7,736 ซิม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิต การศึกษา และเพื่อให้การเรียนการสอน ซึ่งเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยผ่านพ้นวิกฤติ COVID-19 ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดซื้อซิมการ์ด เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต สามารถเรียนรู้จากที่บ้าน (Learning from Home) ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง โดยซิมการ์ดพร้อมแพ็คเกจอินเทอร์เน็ตที่แจก จะมีความเร็ว 4 Mbps. แบบไม่ลดสปีด และไม่จำกัดปริมาณการใช้งาน นานถึง 7 เดือน (นับตั้งแต่วันที่เริ่มเปิดใช้บริการ) โดยคณาจารย์ นักศึกษา และนักเรียนจะได้รับแจก ซิมการ์ดประมาณปลายเดือนมิถุนายน และสามารถใช้งานได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพุธที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม