ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น”

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ (KM) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี “ความรู้ในการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานเบื้องต้น” ระหว่างคณะกรรมการการจัดการความรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกับผู้ปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะ สถาบัน/สำนัก โดยมี อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ เป็นประธาน ในการจัดกิจกรรม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันจันทร์ที่ 22 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม