ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา”

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี ลงพื้นที่ชุมชนบ้านคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า “อยุธยาภูษา” ที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชุมชนบ้าน คลองจิก โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ การออกแบบลายเสื้อ กระเป๋า และผ้าคลุม อเนกประสงค์ ซึ่งการออกแบบลายผ้าเกิดจากความสนใจในวิถีชุมชนของประชาชนที่อาศัยริมคลองจิกผสมผสาน กับการใส่ลายดอกจิกลงในลายผ้า ซึ่งกิจกรรมอยุธยาภูษาเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Sense of Ayutthaya : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์นำไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน ได้แก่ คุณพรณรงค์ ชัยมงคล และ ดร.โชติมา ชุบชูวงศ์ ได้ร่วมถ่ายทอดความเป็นมา ของลายผ้า แนวคิดการออกแบบและการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผ้าในครั้งนี้

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันอังคารที่ 23 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม