ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

รับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเชี่ยวชาญ ทรัพย์สุริต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 4 เข้ารับมอบทุนการศึกษา จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20,000 บาท เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิชาญี่ปุ่นศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ ผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมรับมอบทุนการศึกษา จัดขึ้น ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันศุกร์ที่ 26 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม