ข่าวเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • You are here :
  • Home
  • ARU News Lister

งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครบรอบ 115 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”โดยมีการบรรยายธรรมเทศนา หัวข้อ "New Normal วิถีปกติใหม่ รอบรู้ ยอมรับ ปรับตัว" ได้รับเกียรติจากพระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา และจัดให้มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี และในวันเดียวกันนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นภายในงานครบรอบ 115 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

  • รายงานโดย : สำเริง ภาคธรรม
  • ประจำวันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563
  • คณะ/หน่วยงาน : สื่อสารองค์กร

แกลเลอรี่ภาพกิจกรรม